Public Individual Page

Raisa Duscov
- Raisa -
raisa.duscov@ancd.gov.md Joined March 24, 2021
Other expertise
Science, Technology, Engineering and Mathematics
City
Chisinau
Biographical Info
Studii: 2001-2005 – Licenţă – UASM, Licenţiat în Economie, specializarea Finanțe 2010-2012 – Masterat – UAȘM, Magistru în Științe Politice, specializarea Securitatea Națională 2012-2016 – Doctorat – ULIM, R.E.I. Stagii: 27-28.04.2013 – seminar de perfecţionare „Managementul financiar” 01-02.06.2013 – seminar de perfecţionare „Planificarea afacerii” 08-09.06.2013 – seminar de perfecţionare „Legislația muncii și managementul resurselor umane” 31.10.2016 - Cursuri de Formare „Innovative teaching and learning methods” 28.04.2017 - Cursuri de Formare „Advanced teaching and learning workshop” 26 - 28.06.2017 - Cursuri de Formare „The anchorage of professional balance state” 28.09.2017 – seminar de instruire „ Proprietatea Intelectuală pentru IMM” 31.01.-02.02.2018 - Cursuri de Formare, Jean Monnet Schol ,,Innovation, Creativity and Entrepreneurship,, (32 Hours); organized within the framework Jean Monnet Chair in EU Policies Towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship,,/EU21NNO; Nr. Ref: 2016/2332-574680-EPP-1DM-EPPJMO-CHAIR; 14.02.2018 - Seminar de instruire ,,Diversificarea instrumentelor TIC utilizate în procesul de studiu prin aplicarea sistemului informațional geografic (GIS),, Domeniul de interes ştiinţific: 521.02 – Relații Economice Intrnaționale Activitatea profesională: 2017 - 2018 – lector universitar la catedra „Marketing și Achiziții”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) 2016- 2017 – lector asistent la catedra „Securitate Privată și Detectiv”, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (IȘPCA) 2012-2017 – asistent la catedra „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale: PARTICIPĂRI 1. Certificate of attendance; Național Coference with International Participation, „Stability, growth and prosperity – the European space”, ASEM, 26-27.03.2015 2. Certificat de inovator: Pentru inovația cu titlul „Inovațiile-ca premisă al creșterii economice”, Nr. 20, ASEM, 18.04.2016 3. Act de implimentare a rezultatelor investigației științifice: „ Implimentarea unei politici inovațională de extindere a companiiei pe plan intern și extern, cît și pe planul pieței financiare pentru o stabilitate a securității economice, precum și prevenirea riscurilor în scopul protejarii intereselor clienților și investitorilor”, „ACORD GRUP” S.A., Nr. 187.16, 22.03.2016 4. Certificate of attendance; The XI-th International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices with the generic, „Economic growth in conditions of globalization”, INCE 13-14.09.2016 5. Certificat de participare; Inotles Training „Innovative teaching and learning methods” ULIM 31.10.2016 6. Certificat de participare; Cursuri de Formare „Advanced teaching and learning workshop”, ULIM, 28.04.2017 7. Certificat de participare; Conferință științifico-practică internațională „Problemele și posibilitățile activității criminologice”, IȘPCA, 24.03.2017 8. Certificat de participare; Training course fomation ,,The anchorage of professional balance state,” (30 hous) ULIM, 26.07.2017-28.07.2017 Nr. 1066/2674 9. Certificat de participare; Seminar de instruire: ,,Proprietatea intelectuală pentru IMM,,; ODIM, 28.09.2017 10. Certificat de participare; Masă rotundă: ,,Dezvoltarea pieței agroalimentare în condițiile noilor provocări economice”, UASM, 29.11.2017 11. Certificat de participare; Cursuri de Formare la Specialitatea Jean Monnet Schol ,,Innovation, Creativity and Entrepreneurship”, (32 Hours), organized within the framework Jean Monnet Chair in EU Policies Towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship,, /EU21NNO; Nr. Ref: 2016/2332-574680-EPP-1DM-EPPJMO-CHAIR; ASEM, 31.01.2018-02.02.2018 12. Certificat de participare; Masă rotundă: ,,Piața agroalimentară, realități și perspective”, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, 02.02.2018 13. Certificat de participare; Seminar de extinsiune ,,Implicațiile marketingului în dezvoltarea agro-businessului în ÎMM”, în G.Ț. ,,Nina Zlatovcena”, r. Orhei; UASM, 09.02.2018 14. Certificat de participare; Seminar metodico-didactic ,,Lanțul logistic în sectorul horticol a GȚ”, ,,Petru Vasile Maler”, s. Jora de Jos, r. Orhei, UASM, 09.02.2018 15. Certificat de participare; Seminar științific: ,,Diversificarea instrumentelor TIC utilizate în procesul de studiu prin aplicarea sistemului informațional geografic (GIS)”, UASM, 14.02.2018 16. Diplomă de participare; Simpozionul Internațional ,,Strategii pentru educație”, ,,Promovarea inovării și creativițății în învățămînt”, Ediția a II-a din 13 mai 2018, Iași, România, Seria SE, nr. 130518 17. Diplomă de excelență; Simpozionul Internațional ,,Strategii pentru educație”, ,,Promovarea științelor, culturii și artelor în România, Republica Moldova și în lume”, Ediția a II-a din 13 mai 2018, Iași, România Seria SE, nr. 13052018 18. Certificat de voluntariat; Simpozionul Internațional ,,Strategii pentru educație” Ediția a II-a din 13 mai 2018, Iași România PUBLICAȚII 1. Conferință științifică a studenților și masteranților „Viitorul începe acum”, Ediția I, UAȘM, 19.04.2011. 2. Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic growth in conditions of globalization”, the 11th Edition dedicated to the 70 th anniversary since founding of the first scientific institutions, Volumul I, INCE 13-14.09.2016. 3. Conferinței științifico-practice cu participare internațională, „Teoria și practica administrării publice”, Academia de Administrare Publică., 20.05.2016. Lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice publicate: • 9 Articole în reviste ştiinţifice cu recenzii 1. Duşcov Raisa. Mecanizme de finanțare a securității sănătății populației pe plan internațional. În: Revista ştiinţifică „Studii Economice”, ULIM, Nr, 1/ 2013 , p. 213-220. 2. Duşcov Raisa, Tăbăcaru Ludmila, Gribincea Alexandru, Perspectivele dezvoltării economiei Uniunii Europene în anul 2014 şi în viitorul apropiat. În: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630, p. 20-27. 3. Duşcov Raisa, Stabilirea unui sistem național de inovare ca o condiţie de creştere a competitivităţii ţărilor în economia globală. În: Revista „Economie şi Sociologie”, Institutul Naţional de Cercetări Economice. Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130, p. 72-84. 4. Duşcov Raisa, Gribincea Alexandru. Europe's small countries, eu states. În: Revista „Economie şi Sociologie”, Institutul Naţional de Cercetări Economice Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130, p. 85-92. 5. Duşcov Raisa, Gribincea Alexandru, Forna Doriana, Ţurcanu Viorica Estimarea securităţii economice şi diminuarea riscurilor. În: Revista „Administrarea Publică”, Academia de Administrare Publică. Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489 /ISSNe 2345-1033, p. 72-90. 6. Duşcov Raisa, Ulinici Adrian, Companiile inovatoare – suport al creşterii economice. În: Revista „Studii Economice”, ULIM. Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X, p. 162-173. • Materiale ale comunicărilor ştiinţifice 1. Duşcov Raisa. Securitatea sănatăţii populaţiei sub aspectul economico-financiar. În: Analele ULIM, seria Economie, Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468, p. 205-211.